เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ

บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย

เมดิฟูดส์ คือ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าข้าวแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จากข้าวออร์แกนิค ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งข้าวที่ปลุกแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชจากกลุ่มชาวนาของเรา เพื่อช่วยคงคุณค่าตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ให้ได้สูงสุด วัตถุดิบของเราผ่านกระบวนการดัดแปลงอย่างน้อยที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะให้ได้ข้าว เเละผลิตภัณฑ์จากข้าวชั้นเยี่ยม ด้วยความประณีตอย่างยิ่ง ตลอดกระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรม เเละจัดส่งเพื่อรักษาสารอาหาร วิตามินเเละเเร่ธาตุตามธรรมชาติของราชาเเห่งพืช “ข้าว”ไว้ให้มากที่สุด

รูปแบบธุรกิจของเราตั้งอยู่บนเเนวความคิด”form Farm to Fork”ซึ่งดำเนินการตามห่วงโซ่อุปทานข้าว ที่มีความทันสมัย เเละครบวงจร เราจึงสามารถส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพพิเศษ เเละผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปยังตลาดทั่วโลก รวมถึงรับผลิตสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีเเนวคิดเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่าข้าวไม่ใช่เเค่อาหาร เเต่คือวัฒนธรรม ความรัก ความอบอุ่น คือสัญลักษณ์การแสดงออก การเสียสละ เเละการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นสินค้าของเราจึงไม่ใช่เเค่คุณภาพระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เเต่ต้องมีมารตรฐานยิ่งกว่า

THE RICE REPUBLIC

is the pioneer in fully integrated innovative green Agriculture throughout the rice supply chain From Farm Fork.

With this business concept, we can address consumer demand for products with Health Benefits, that are produced with Social.

Responsibility & Environment Sustainability Plan with our Strategic Partners Worldwide.

THAILAND Crafted Quality Brand

Which reflects our finest quality of heart working. We aim to achieve “The Sustainability” together with all stakeholders to ensure that is the Best, Safe & Fair throughout the whole supply chain “From Farm to Fork”.
“Together We Grow”, “Growing Rice & Growing Wisdom” with Medifoods

AGRICULTURAL RICE REAL QUALITY Farm-Grown Products

Optimizing the best value from rice with respect to nature for a sustainable way of living 50,000 acres of GAP & Organic farms Incorporations with 5 Groups of Social Enterprises.

ผู้บริหาร

คุณเบน บุญหลาย

ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

คุณเบนมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวแบบบูรณาการการสร้างมูลค่าจากข้าว การค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ มากว่า 25 ปี

pic-board

คุณมดแดง บุญหลาย

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

คุณมดแดงมีประวัติด้านการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งมากว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อีกทั้งการดำเนินการจัดการธุรกิจคลังสินค้า นำเข้า ส่งออก ใประเทศออสเตรเลีย

คุณวรวัฒน์ บุญหลาย

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

คุณวรวัฒน์มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวมากว่า 30 ปี ผู้ซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง และมีการพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือกลุ่มสังคม

จุดเด่นสำคัญ

มีความเข้าใจอย่างกว้างขวาง

  • ทีมผู้บริหารเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์สูงทั้งในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเพาะปลูก และการแปรรูปข้าว
  • ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานกับพันธมิตร ทางธุรกิจระดับโลก

การผลิตอย่างยั่งยืน

  • กระบวนการผลิตที่จะคงรักษาสารอาหาร แร่ธาตุและวิตามินไว้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เเละไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม

การปฏิบัติการแบบบูรณาการ

  • นาข้าวอินทรีย์ของสมาชิกกว่า 5,000 ไร่
  • โรงงานแปรรูปที่ทันสมัย
  • ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยเชิงกลยุทธ์ระดับสากล
  • ส่วนแบ่งตลาดกว่า 20 ประเทศ

พื้นฐานตลาดที่แข็งแกร่ง

  • ข้าวเป็นหนึ่งในธัญพืชที่สำคัญที่สุดของโลก และเป็นแหล่งอาหารหลักที่ให้พลังงาน
  • ความต้องการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว วัตถุดิบและอาหารออร์แกนิคมีความต้องการสูงขึ้น
  • ผู้บริโภคมุ่งเน้นกับอาหารผลิตอย่างมีจริยธรรมเเละยั่งยืน

The Rice Republicเป็นผู้บุกเบิกด้านเกษตรสีเขียวที่เป็นนวัตกรรมใหม่แบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าว จาก นา สู่ครัว

จาก

ทีมงานมืออาชีพ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและวิจัย เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีที่สุด

นา

จากอู่ข้าวในนาจนถึงปลายสายการผลิตอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน จนจัดจำหน่าย

นาสู่คน

เราหมั่นพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้นมุ่งมั่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอาหารสุขภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

ปรัชญาของเรา “ความยั่งยืน และมนุษยชาติ”

ปรัชญา

ความเชื่อมั่นในปัญญาและศักยภาพของมนุษย์ คือ สิ่งสำคัญและล้ำค่า

วิสัยทัศน์

เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในระดับโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อกายและใจที่แข็งแรง และเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนในที่สุด

l

พันธกิจ

มุ่งเสริมสร้างและรักษาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกับเรา

ปรัชญาของเรา “คนธรรมนา”

คน

เราเชื่อในความเป็นมนุษย์

ธรรม

เราเคารพธรรมชาติ

นา

เราสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และความยั่งยืน