ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค – 1 กก.

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค ตราฮักปัน ผลิตภายใต้มาตรฐานออร์แกนิคสากล มีกลิ่นหอม และมีการเก็บเกี่ยวปีละ 1 ครั้ง โดยได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี

 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • เป็นแหล่งพลังงานที่ดี
  • มีวิตามิน และแร่ธาตุสำคัญช่วยบำรุงร่างกาย
  • ปลอดภัยจากสารเคมี

Follow Us